Privacy statement

Fit-Now! verwerkt persoonsgegevens. Hierover willen we je graag duidelijk en transparant over informeren. In deze privacyverklaring geven wij je antwoorden op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Fit-Now! en gelieerde ondernemingen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen. Je naam, adres, geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of emailadres. Maar ook bijvoorbeeld je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens ontvangen moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Aan de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn eisen gesteld die vastgelegd zijn in wet-en regelgeving, zoals de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

Welke persoongegevens gebruiken wij?

Het is duidelijk dat wij persoonsgegevens verwerken van jou. Bij het afsluiten van een Fit-Now! abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht en bankrekening. Niet verplicht maar optioneel is het geven van je telefoonnummer en emailadres. Ook de volgende gegevens worden verwerkt: lidnummer, pasnummer, het type abonnement, jouw financiële status (of de afgenomen diensten zijn betaald) en eventueel gegevens over jouw persoonlijke workout. Ook maken wij een foto van je, die gekoppeld wordt aan je toegangspasje.

Van bezoekers van onze website worden geen persoonsgevens verwerkt. Ook worden er geen cookies gebruikt. Persoonsgegevens die je zelf op social media plaatst worden of verzoeken om informatie worden wel door Fit-Now! verwerkt.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Fit-Now! gebruikt jouw gegevens om onze sportdiensten aan te kunnen bieden. Voor de toegang tot Fit-Now! ontvang je een toegangspas die je toegang verschaft tot onze vestiging, voor het afschrijven van je maandelijks of jaarlijkse contributie hebben we je bankrekening nodig, alsmede de tenaamstelling van je rekening. Verder gebruiken we je huisadres en/of emailadres voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen, het versturen en incasseren van facturen en/of herinneringen. Je foto in onze ledenadministratie dient als controlemiddel, denk hierbij bijvoorbeeld aan verlies van je pasje .

Wie kunnen deze gegevens inzien?

Jouw persoonsgegevens kunnen worden ingezien door alle medewerkers van Fit-Now!, separaat per vestiging.

Verstrekt Fit-Now! gegevens aan derden?

Nee, wij verstrekken of verkopen geen gegevens van jou aan derden. Wel kan Fit-Now! op grond van wet-of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?

Fit-Now! zorgt voor passende technische beveiligingsgegevens om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging, beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook het up-to-date houden van software behoort daartoe.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat nodig is voor het uitoefenen van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Als je een lidmaatschap bij Fit-Now! hebt dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens gewist.

Maakt Fit-Now! bij de verwerking van de gegevens gebruik van derden? Nee, in beginsel niet. Werkzaamheden waarbij derde partijen betrokken zijn: bankverkeer, automatisering-en onderhoud. Waar kan ik zien welke gegevens Fit-Now! van mij verwerkt? Wij verwerken de gegevens zoals je deze invult op het inschrijfformulier. Deze gegevens kun je ter plaatse bekijken of opvragen. Wijzigingen privacybeleid Fit-Now! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.

In kaart brengen websitebezoek

Fit-Now gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Fit-Now analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar surhuisterveen@fit-now.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Fit-Now zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Fit-Now neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via surhuisterveen@fit-now.nl.