Huisregels

Het is onze wens om alle leden op een zo goed mogelijke wijze gebruik te laten maken van alle faciliteiten. Daarom zijn een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je de huisregels te lezen en na te leven. Met het betreden van de sportschool ga je accoord met de huisregels van Sportcentrum Fit-Now!:

 • Met het betreden van Fit-Now! wordt je geacht de huisregels te kennen, na te leven en je hieraan te houden.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.
 • Het is verplicht de apparatuur na gebruik te reinigen en hulpstukken of materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het is niet toegestaan toestellen onnodig bezet te houden.
 • Er mag water (geen andere dranken) in een afgesloten fles of bidon worden meegenomen in de sportruimtes.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan binnen Fit-Now!.
 • Gepaste kleding en schone sportschoenen zijn in de sportzalen verplicht. Het is niet toegestaan om op buitenschoenen te sporten.
 • Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek op de bekleding van de toestellen verplicht.
 • Schade toegebracht aan inventaris of aan het gebouw door de gebruiker, zal op de gebruiker worden verhaald.
 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van alcohol, drugs, doping of andere stimulerende middelen is niet toegestaan.
 • Dieren zijn niet toegestaan.

Het verblijf in Sportcentrum Fit-Now! is geheel op eigen risico. Fit-Now! is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal, noch voor letsel en/of schadelijke gevolgen voortvloeiende uit het bezoek aan Fit-Now! Fit-Now! en/of haar medewerkers kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. Iedereen wordt geacht zich sportief, sociaal en respectvol te gedragen, dit ter beoordeling van medewerkers van Fit-Now!. Fit-Now! is altijd bevoegd, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

Onbeperkt sporten v.a. € 17,95 p.m.

Wil jij je direct inschrijven? Download het inschrijfformulier en neem deze mee naar Fit-Now!

Inschrijven