Inschrijfformulier

Locatie

Je gegevens

Bankgegevens

Kies hier je betaalwijze en abonnementskeuze

Budgetabonnement

Standaardabonnement

Flexibel abonnement

Akkoord en doorlopende SEPA-machtiging

Ik stem in met betaling per automatische incasso en verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan Fit-Now! om bedragen af te schrijven. Ik betaal het inschrijfgeld (€ 25,= of € 12,50 bij gezinskorting) en de Fit-Now! toegangspas (€ 10,=), ik betaal het lidmaatschapsgeld maandelijks of jaarlijks (afhankelijk van abonnementskeuze) en ga akkoord om dit van eerder aangegeven rekening af te schrijven.
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en huisregels, zoals vermeld op de site, en ga akkoord met de inhoud hiervan.

Inschrijven