Huisregels

Het is onze wens om alle leden op een zo goed mogelijke wijze gebruik te laten maken van alle faciliteiten. Daarom zijn een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je de huisregels te lezen en na te leven. Met het betreden van de sportschool ga je akkoord met de huisregels van Sportcentrum Fit-Now!:

 • Met het betreden van Fit-Now! wordt je geacht de huisregels en algemene voorwaarden te kennen, na te leven en je hieraan te houden.
 • Fit-Now! leden zijn ermee bekend dat er 24-uurs cameratoezicht plaatsvindt in de fitnessruimtes en op het buitenterrein.
 • Het maken van foto-, film- en geluidsmateriaal binnen Fit-Now! is verboden, alsmede het openbaar verspreiden daarvan.
 • Leden van 12 en 13 jaar sporten uitsluitend onder toezicht van een lid van minimaal 16 jaar.
 • Na 22.30uur geen aanwezigheid van leden onder de 18 jaar.
 • Een nachtpas is mogelijk voor trainingen tussen 22.00 uur en 6.00uur, alleen voor leden vanaf 18 jaar.
 • De nachtpas en Fit-Now! ledenpas zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden gebruikt door derden.
 • Gebruikers van de nachtpas en Fit-Now! ledenpas mogen op geen enkele manier toegang verschaffen aan derden.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.
 • Het is verplicht hulpstukken en/of gebruikte materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het is niet toegestaan toestellen onnodig bezet te houden.
 • Er mag water (geen andere dranken) in een afgesloten fles of bidon worden meegenomen in de sportruimtes.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan binnen Fit-Now!.
 • Gepaste kleding en schone sportschoenen zijn in de sportzalen verplicht. Het is niet toegestaan om op buitenschoenen te sporten.
 • Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek op de bekleding van de toestellen verplicht.
 • Schreeuwen, kreunen, afwerpen of gooien en smijten met trainingsattributen is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om magnesiumpoeder of -gel te gebruiken in de fitnesszalen.
 • Het is verboden om commerciële activiteiten (zoals personal training of handel in supplementen etc.) in het sportcentrum te ontplooien.
 • Het samenscholen in groepen van meer dan 4 personen is niet toegestaan.
 • Schade toegebracht aan inventaris of aan het gebouw door de gebruiker zal op de gebruiker worden verhaald.
 • Roken en het gebruik en/of onder invloed zijn en/of het verspreiden van alcohol, drugs, doping of andere stimulerende middelen voor of tijdens het sporten is niet toegestaan.
 • Dieren zijn niet toegestaan.

Het verblijf in Sportcentrum Fit-Now! is geheel op eigen risico. Fit-Now! is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal, noch voor letsel en/of schadelijke gevolgen voortvloeiende uit het bezoek aan Fit-Now!. Fit-Now! en/of haar medewerkers kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. Iedereen wordt geacht zich sportief, sociaal en respectvol te gedragen, dit ter beoordeling van medewerkers van Fit-Now!. Fit-Now! is altijd bevoegd, wegens haar moverende redenen, van leden tijdelijk of blijvend de nachtpas te blokkeren en/of de toegang te ontzeggen, en/of de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen. Restitutie van lidmaatschapsgelden of aanschafkosten pas zullen dan niet plaatsvinden.

Onbeperkt sporten vanaf € 19,95 per maand

Wil jij je direct inschrijven? Klik op de onderstaande knop om naar ons inschrijfformulier te gaan.

Inschrijven